Navodila za uporabo podatkov

Hitrejši in bolj enostaven pregled je možen v seznamu vseh slik, ki so razvrščene po abecednem redu.

Na desni strani je seznam družin, v katerih so tudi sukulentne rastline. S klikom na družine se odprejo seznami rodov, s klikom na rod pa se odpre seznam slik. Če kliknete na rodovno ime na vrhu seznama, se odpre celoten seznam vseh vrst v rodu. Pričakujte, da utegne biti seznam nekaterih rodov zelo dolg, kar pomeni tudi daljše nalaganje.

Nastavite si širino oken tako, da bodo vidni vsi podatki.

Pri opisih so uporabljene ikone, ki so obrazložene v Legendi.