Logo pizzerija Kristal LitijaLogo Koloidno srebro
Prodaja koloidnega srebra

GSM 051 609 601

Dogovorite se za osebni prevzem ali potni paket po povzetju.

Koloidno, ionsko, nano-srebro?

Ne glede na pojem, ki ga proizvajalec navaja, gre za isto stvar v različni obliki - srebro v suspenziji oziroma raztopini.

V preteklih letih se na tržišču pojavlja mnogo različnih izdelkov, pri katerih se pojavljajo različni pojmi in zanimive razlage. Nekateri ponudniki trdijo, da je ionsko srebro boljše kot koloidno. Drugi pravijo, da je bolje, če vsebuje koloidno srebro 70% ionskega srebra. Poskusimo to razložiti skozi strokovno prizmo namesto skozi laično razlago.

Koloidno srebro je suspenzija delcev čistega srebra v vodi. Ta bi obstajala le pri izdelavi popolnoma čistega srebra in čiste vode brez prisotnosti kisika, kar v praksi ni mogoče izvesti.

Nano srebro je koloidno srebro, ki vsebuje delcev v nanometerski velikosti, to je približno velikosti 100 nanometrov (nm).

Ionsko srebro je raztopina, v kateri se nahajajo srebrovi 1+ ioni, torej v obliki soli. Te so AgOH, AgNO3, Ag2SO4, Ag3PO4 in druge. V vodi je topna samo nitratna oblika, ostale so zelo slabo topne v vodi.

Srebrna voda je laični izraz za koloidno srebro.

Če ponovimo: Koloidno srebro je liofobna koloidna suspenzija srebra v vodi. V prodaji se pojavlja predvsem koloidno srebro, ki je izdelano z elektrolitskim postopkom. Pri tem v suspenziji nastane mešanica skupkov srebrovih atomov, srebrovega oksida, hidroksida in srebrovih soli. V koloidnem srebru se torej pojavljajo vse oblike, tako koloidno, nano, kot tudi ionsko srebro. Proizvajalci lahko razmerje med njimi spreminjajo glede na to, kaj želijo kupcu ponuditi. Primer si lahko ogledate v primerjalni analizi učinovitosti kolidnega vs. ionskega srebra na Staphyllococcus aureus.

Redčenje koloidnega srebra

V praksi nekateri proizvajalci izdelujejo koloidno srebro z visokonapetostnim postopkom v koncentraciji 1000 ppm, nato pa ga redčijo na zahtevano koncentracijo. Mislim, da tak pristop ni pravilen, ker na kakovost končnega izdelka preveč vpliva čistoča vode, ki se uporablja za redčenje. Najbolj nepravilno je, če koloidno srebro za uportabo razredčimo z navadno vodo.

Manipulacija proizvajalca ali zahteva kupca?

Pri koncentraciji srebra nad 25 ppm barva raztopine v nekaj tednih po izdelavi spremeni v rumenkasto, kar povzroči dvome kupcev o kvaliteti izdelka. Ta efekt se prepreči, če je v raztopini več topne srebrove soli na račun elementarnega srebra, na primer srebrov nitrat. Da bi torej zadovoljili zahteve kupcev, proizvajalci izdelajo koloidno srebro z določenim deležem srebrove topne soli v raztopini in to priporočajo kot boljši izdelek.

 

Uporaba

Unievanje mikrobov

Preventiva pred boleznimi

Pomo pri pokodbah

Pomo pri okrevanju

Izboljanje odpornosti

Odpravljanje bradavic

Ekcemi, psoriaza

Opekline, okube

Vnetja...

Copyright - Zvone Rovek